• ni

Daeth 5ed Expo Offer Addysgol Taleithiol Henan i ben yn llwyddiannus

Gyda'r thema "Arloesi Digidol Arwain a datblygu", cyrhaeddodd yr ardal arddangos y lefel uchaf erioed o 50,000 metr sgwâr, gyda mwy na 600 o frandiau arddangos a mwy na 10,000 yn arddangos cynhyrchion, gan arddangos yn gynhwysfawr gynhyrchion offer addysgol a gwasanaethau sydd eu hangen ar gyfer addysg cyn-ysgol, sylfaenol addysg, addysg alwedigaethol, addysg arbennig ac addysg uwch.Yn cynnwys offer labordy, offer ystafell ddosbarth swyddogaethol/pwnc, offer addysgu STEAM, offer sain a chorfforol, offer gwybodaeth a meddalwedd addysgu, adnoddau addysg rhwydwaith, offer hyfforddi ymarferol addysg alwedigaethol, offer a chyflenwadau logisteg ysgol, offer chwarae plant a theganau, gwasanaethau addysg a adnoddau hyfforddi, llyfrau, siartiau wal, gwisgoedd myfyrwyr a chadwyn diwydiant addysg arall.Yn eu plith, yr ardal arddangos addysg ddigidol, yr ardal arddangos gwisg ysgol, a'r ardal arddangos offer addysg cyn-ysgol yw uchafbwyntiau'r expo.

dsg

Yn eu plith, yr ardal arddangos addysg ddigidol, yr ardal arddangos gwisg ysgol, a'r ardal arddangos offer addysg cyn-ysgol yw uchafbwyntiau'r expo.Mae ardal arddangos Addysg Ddigidol yn dod â nifer o gynhyrchion addysg ddigidol newydd a thechnolegau blaengar ynghyd i ddarparu atebion ar gyfer trawsnewid addysg ddigidol ar bob lefel a phob math o ysgolion, darparu cymorth caledwedd a meddalwedd ar gyfer hyrwyddo adeiladu seilwaith addysg newydd. yn ein talaith, adeiladu model llywodraethu addysg newydd sy'n cael ei yrru gan ddata, a gwella'r system safonau a manylebau o informatization addysg, er mwyn helpu i adeiladu talaith addysg gref.

Yn yr expo offer hwn, dangosodd Yulin Education yr offer ar gyfer cyrsiau cymunedol addysg lafur, 3,200 o fathau o ficroslidau biolegol (anifeiliaid a phlanhigion, ffisioleg, embryonau, geneteg, microbioleg, patholeg, meddygaeth Tseiniaidd traddodiadol, ac ati) sydd eu hangen ar brifysgolion a gwyddonol sefydliadau ymchwil, dwsinau o sbesimenau addysgu, gwahanol fathau o siartiau wal addysgu a modelau (modelau anatomegol, modelau asgwrn, modelau nyrsio, ac ati).Ar yr un pryd i ymgymryd ag amrywiaeth o ddylunio llysieufa, adeiladu, i ddarparu cwsmeriaid gyda chynhyrchion gwell, ystod lawn o wasanaethau yn y maes addysgu.

Gyda'r thema "Arloesi a datblygu digidol blaenllaw", cyrhaeddodd yr ardal arddangos y lefel uchaf erioed o 50,000 metr sgwâr, gyda mwy na 600 o frandiau arddangos a mwy na 10,000 yn arddangos cynhyrchion.Cynhaliwyd yr arddangosfa am dridiau gyda 69,588 o ymwelwyr proffesiynol.

Safle'r arddangosfa yn ogystal â dinasoedd y dalaith, canolfan addysg sirol (dinas) y dalaith a weinyddir yn uniongyrchol, sefydliadau dysgu uwch, unedau'n uniongyrchol o dan yr adran (ysgolion) a mwyafrif yr arweinwyr ysgolion cynradd ac uwchradd a chynrychiolwyr athrawon, yn ogystal â'r Daeth integreiddwyr gwerthwyr offer addysg y wlad i wylio.

sdwdqw

Amser postio: Mehefin-28-2023